Månefestivalen som arena for økologi, miljø- og klimaspørsmål.

Green Side of the Moon er miljøaktivitetene til Månefestivalen. Vi har siden oppstarten fokusert mye på miljø, økologi og å skape en kreativ og inkluderende festival. Månefestivalen ønsker å være en arena som skaper debatt, engasjement og inspirerer til handling.

Utgangspunktet for vårt engasjementet er en voksende uro for fremtiden, men også glede overå ta vare på vårt livsgrunnlag. Det kan ikke lenger være tvil om at vår sivilisasjon står overfor grunnleggende endringer hvis vi skal unngå klimakrise og økologisk sammenbrudd – til det er den vitenskapelige dokumentasjonen for omfattende.

Mange alternative løsninger og initiativer er på fremmarsj, og vi tror viljen til forandring ligger latent både i organisasjoner, forvaltningen og hos enkeltmennesket. Vi trenger imidlertid mange flere og slagkraftige arenaer som bidrar tilå utløse dette potensialet.

Green Side of the Moon er Månefestivalens bidrag til å sette søkelys på utfordringer ved dagens system og inspirerere til nye tenkemåter og handling!

 

PROGRAM KOMMER!

 


Hovedsamarbeidpartnere


obos logo

ng

newwave

fredrikstad blad logo

Samarbeidspartnerelille nøttefabrikken

motor-forum

ng

Partnererema

fargerike logo

enjoy logo

techweb digitalbyrå

scandic logo

am logo

Bidragsyterenorsk-kulturfond logo

fredrikstad-kommune.jpg logo

ostfold-f.kommune
FØLG OSS PÅ FACEBOOK