Månefestivalens miljøpolicy og målsettinger

Vårt forbruk av råvarer og ressurser medfører en stor belastning for jordkloden.

Alle – både individer, organisasjoner, privat og offentlig sektor deler ansvaret for å snu utviklingen i retning av et bærekraftig samfunn, basert på naturens kretsløp og en ressursbasert økonomi. Månefestivalen ønsker å gå foran med et godt eksempel ved å gjennomføre en mest mulig inspirerende og miljøeffektiv festival.

Hovedmål

Månefestivalen ønsker å være et utstillingsvindu for økologisk og kortreist mat, økologisk og urban dyrking, etisk forbruk og redusert klimapåvirkning. Gjennom dette vil vi engasjere og inspirere vårt publikum, våre samarbeidspartnere og resten av festival-Norge.

Delmål 1

Invitere og utfordre publikum til å redusere egen klimapåvirkning gjennom å vise fram enkle og inspirerende metoder enhver kan ta i bruk.

Delmål 2

Fremme økologiske produsenter, med fokus på lokale leverandører. Vise mangfoldet Østfold har å by på. Bidra til at forbrukere velger de økologiske alternativene, og særlig de varene produsenter i vårt distrikt tilbyr. Tydelig profilering av økologiske produkter. Bidra til at publikum blir kjent med Ø-merket og vet hva dette står for.

Delmål 3

Innføre systemer for reduksjon av avfall og fossile energikilder, gjenbruke materialer og kildesortere.

 


Hovedsamarbeidpartnere


obos logo

ng

fredrikstad blad logo
motor-forum

Samarbeidspartnerelille nøttefabrikken

ng

Partnereenjoy logo

techweb digitalbyrå

Bidragsyterenorsk-kulturfond logo

fredrikstad-kommune.jpg logo

ostfold-f.kommune

Mat med mer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK